دکتر سید محمود مدرس هاشمی

Image result for ‫دکتر هزار‬‎
لوح تقدیر اهدایی به
دکتر سید محمود مدرس هاشمی
رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان 
به پاس مدیریت عالمانه در دانشگاه صنعتی اصفهان
 

تاریخ اهداء: 1397/02/18

مراسم اهداء لوح تقدیر: چهلمین سال تاسیس دانشگاه صنعتی اصفهان

محل تولد: اصفهان