دکتر شاهین شیرانی

 

 

رزومه شخصیت های منتخب جهت دریافت نشان حامی سلامت

نام و نام خانوادگی: شاهین شیرانی
محل تولد: تهران
تحصیلات: فوق‌تخصص قلب و عروق 
سمت: عضو هیئت‌علمی و دانشیار گروه داخلی قلب و عروق دانشکدة پزشکی، رئیس و قائم‌‌مقام دانشگاه علوم پزشکی

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ملاک انتخاب اهداء نشان حامی سلامت

این نشان به‌صورت نمادین به مدیریت عالی نظام سلامت استان اصفهان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، جناب آقای دکتر شاهین شیرانی، به‌پاس حمایت‌‌های همه‌‌جانبه و تعاملات سازنده با مؤسسات خیریة حوزة سلامت و پیشبرد اهداف عالی نظام سلامت در راستای توسعة خدمات بهداشتی‌درمانی اهداء گردید 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

تاریخ و مراسم اهداء نشان

در اوّلین جشنوارة خیّرین سلامت استان اصفهان که در 12اردیبهشت 1392 در باغ‌موزة چهلستون اصفهان برگزار گردید، به‌منظور تجلیل از خدمات دکتر شاهین شیرانی، نشان «حامی سلامت» همراه با لوح تقدیر توسط مدیرعامل مجمع خیّرین سلامت استان اصفهان به ایشان اهداء گردید.