دکتر علی صبور

لوح تقدیر اهدایی به
آقای دکتر علی صبور
مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت درمان گستر صفاهان
به پاس قدردانی از راه اندازی آمبولانس های ویژه دندانپزشکی در حوزه سلامت
 

تاریخ اهداء: 1388/12

مراسم اهداء لوح تقدیر: تجلیل از خیرین و نیکوکاران عرصه سلامت استان اصفهان