دکتر غلامرضا اصغری

لوح تقدیر اهدایی به
آقای دکتر غلامرضا اصغری
 
به پاس قدردانی و آرزوی موفقیت برای سکان داری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
 

تاریخ اهداء: 1392

مراسم اهداء لوح تقدیر: تودیع و معارفه

تاریخ و محل تولد
تحصیلات
مسئولیت ها