دکتر غلامرضا اصغری

 

 

رزومه شخصیت های منتخب جهت دریافت نشان حامی سلامت

نام و نام خانوادگی: دکتر غلامرضا اصغری
محل تولد: خمین
تحصیلات: دکترای فارماکوگنوزی (گیاهان دارویی)، استادتمام دانشکدة داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سمت: سرپرست و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فعالیت های شاخص: تألیف و ترجمة سه عنوان کتاب در زمینة گیاهان دارویی، ارائة سخنرانی در 103 همایش ملی و بین‌المللی و نگارش 83 مقالة علمی در مجلات معتبر داخل و خارج کشور

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ملاک انتخاب اهداء نشان حامی سلامت

 استادتمام دانشکدة داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 عضو کمیتة تخصصی و هیئت ممیّز دانشگاه

 معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 عضو شورای سیاست‌گذاری دبیرخانة شورای آموزش داروسازی و تخصصی وزارت 
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مسئول و عضو هیئت نظارت بر انتخابات نظام‌پزشکی استان  دارابودن اثر مکتوب در زمینة گیاهان دارویی، ارائة سخنرانی و پوستر در همایش‌‌های ملی و بین‌‌المللی
 رئیس دانشکدة داروسازی اصفهان

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

آثار و تالیفات ایشان

تألیف و ترجمة سه عنوان کتاب در زمینة گیاهان دارویی، ارائة سخنرانی و پوستر در 103 همایش ملی و بین‌المللی و نگارش 83 مقالة علمی در مجلات معتبر داخل و خارج کشور

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

تاریخ و مراسم اهداء نشان

در مراسم تودیع و معارفة رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان که در  12 آذر 1392 برگزار گردید، به‌پاس قدردانی و آرزوی موفقیت برای مدیریت عالی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، نشان «حامی سلامت» به‌همراه لوح تقدیر، توسط مدیرعامل مجمع خیّرین سلامت استان اصفهان به ایشان اهداء گردید.