دکتر غلامرضا قربانی

لوح تقدیر اهدایی به
آقای دکتر غلامرضا قربانی
ریاست دانشگاه صنعتی
به پاس سی امین سالگرد تأسیس دانشگاه و خدمات علمی، فنی، مهندسی این دارالعلم که نقش مهمی در شکوفایی کشور عزیزمان ایران داشته است
 

تاریخ اهداء: 1387/09/24

مراسم اهداء لوح تقدیر: مراسم جشن سی امین سالگرد تأسیس دانشگاه صنعتی اصفهان

تاریخ و محل تولد: 1338
تحصیلات: دکترا علوم دامی
تألیفاتمجموعه کتابهای علوم دامی- کتاب ناهنجاری های متابولیکی در گاو- کتاب مواد معدنی در تغذیه دام و انسان- کتاب میکروب شناسی شکمبه 
مسئولیت ها: رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان