دکتر مسعود نیکدستی

لوح تقدیر اهدایی به
آقای دکتر مسعود نیکدستی
قاری بین المللی قرآن
 
به پاس حضور ارزشمند و اجرای تلاوت مجلسی و بسیار زیبای این استاد عالی مقام که به عنوان بهترین تلاوت در مراسم یاقوت آسمانی انتخاب گردید
 

تاریخ اهداء: 1389/05

مراسم اهداء لوح تقدیر: مراسم یاقوت آسمانی رمضان المبارک 1431

تاریخ و محل تولد: 1355/12/26
تحصیلات: دکترای دندانپزشکی