ذاکر اهل بیت حاج مجید ربانی

لوح تقدیر اهدایی به
آقای حاج مجید ربانی
مداح و ذاکر اهل بیت 
به پاس حضور و احرای ارزشمند اشعار ولایی در مراسم ضریح نور سال 1391
 

تاریخ اهداء: 1391/07/06

مراسم اهداء لوح تقدیر: مراسم فرهنگی ادبی ضریح نور 1391

تاریخ و محل تولد: 1343 شمسی، اصفهان
تحصیلات: دیپلم
فعالیت های شاخص: مداح و ذاکر اهل بیت عصمت و طهارت(ع)

 

حاج مجید ربانی؛ مداح و ذاکر اهل بیت؛ 1391/07/06