روز خبرنگار؛ 95/5/17

مدیرعامل موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت «علیهم السلام» به مناسبت فرا رسیدن 17 مردادماه روز خبرنگار پیام تبریکی به این شرح صادر نمودند:

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ
هفدهم مردادماه روز خبرنگار، روز بزرگ و یادآور تلاش و مجاهدت های خبرنگاران و اصحاب رسانه می‌باشد. اين روز فرصت مغتنمی است که از زحمات بي دريغ اصحاب قلم و اندیشه تقدیری فراخور آن بزرگواران صورت گیرد. بدون شک نام و یاد چهره های ماندگار در این حوزه برای همیشه بر لوح زرین تاریخ پرافتخار اصحاب رسانه خواهد درخشید.
                                                                                               سید حسین رضازاده
                                                                                تولیت و مدیر عامل مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت «علیهم السلام» اصفهان
                                                                                                1395/05/17