زهره شاکران

لوح تقدیر اهدایی به
سرکار عالیه خانم زهره شاکران
 
به پاس حضور و تلاش در عرصه تولید نرم افزار مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام
 

تاریخ اهداء: 1388/09