سیدعلیرضا حسینی

لوح تقدیر اهدایی به
سیدعلیرضا حسینی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان
به پاس مدیریت شایسته و همکاری های ارزشمند و تدثیرگذار ایشان با مؤسسات فرهنگی و قرآنی استان اصفهان
 

تاریخ اهداء: 1390/09/19

مراسم اهداء لوح تقدیر: تودیع و معارفه

تاریخ و محل تولد1345، اصفهان
تحصیلاتفوق لیسانس مدیریت دولتی
اساتید برجسته: آقای دکتر شیروانی، دکتر عطافر
مسئولیت هادبیر شــورای سياست گذاری اكسپو، مديرعامل بنياد رودكــى، مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان اصفهان