سیدمرتضی بختیاری

لوح تقدیر اهدایی به
آقای سیدمرتضی بختیاری
استاندار اصفهان
به پاس قدردانی از حمایت ها و همکاری های ارزشمند و تدثیرگذار ایشان با مؤسسات خیریه عام المنفعه استان اصفهان
 

تاریخ اهداء: 1388/07/15

مراسم اهداء لوح تقدیر: در اولین همایش تجلیل از  خیرین و نیکوکاران استان اصفهان

تاریخ و محل تولد1331- مشهد
تحصیلاتحوزوی
مسئولیت هامدیر کل دادگستری استان خراسان و فارس- رئیس سازمان زندان ها- وزیر دادگستری- استاندار اصفهان