سید مرتضی بختیاری

 

 

رزومه شخصیت های منتخب جهت دریافت نشان حامی سلامت

نام و نام خانودگی: سید مرتضی بختیاری
تاریخ تولد: 1331 شمسی، مشهد
مدرک و رشته تحصیلی: حوزوی
سمت: استاندار اصفهان
فعالیت های شاخص: مدیرکل دادگستری استان خراسان رضوی، استاندار اصفهان، وزیر دادگستری

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ملاک انتخاب اهداء نشان سلامت

این نشان به‌صورت نمادین به مدیریت عالی استان اصفهان، جناب آقای سیّد‌ مرتضی بختیاری، برای کوشش‌‌های ارزشمند و تأثیرگذار ایشان و حمایت‌‌های همه‌جانبه از مؤسسات خیریة فعال در حوزة سلامت و همچنین همکاری در برگزاری اوّلین جشنوارة تجلیل از خیّرین و واقفین عرصة سلامت در باغ‌موزة چهلستون اهداء گردید.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

تاریخ و مراسم اهداء نشان

در اوّلین جشنواره خیّرین سلامت استان اصفهان که در 13رجب 1431، مصادف با 15تیر 1388 در باغ‌موزه چهلستون اصفهان برگزار گردید، به‌منظور تجلیل از خدمات جناب آقای سیّد‌ مرتضی بختیاری، نشان «حامی سلامت» توسط مدیرعامل مجمع خیّرین سلامت استان اصفهان به ایشان اهداء گردید.