غلامرضا یاوری

لوح تقدیر اهدایی به
آقای غلامرضا یاوری
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اصفهان 
به پاس همکاری های ارزشمند و تأثیرگذار این مدیر ولایی در جهت برگزاری مراسم قرآنی یاقوت آسمانی در لیالی ماه مبارک رمضان و حضور حداکثری جوانان در این مراسم نورانی و قرآنی
 

تاریخ اهداء: 1389/06/07

مراسم اهداء لوح تقدیر: مراسم قرآنی و نورانی یاقوت آسمانی