مرتضی بشیری

لوح تقدیر اهدایی به
آقای مرتضی بشیری
مؤسس و مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت بینه
به پاس تقدیر بعنوان چهره ماندگار عرصه قرآن
 

تاریخ اهداء: 1394/04/19

مراسم اهداء لوح تقدیر: دارالسیاده حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها