مرحوم حاج محمد محسن مظاهری

لوح تقدیر اهدایی به
مرحوم حاج محمد محسن مظاهری
 
به پاس تقدیر از خدمات خیراندیشانه نیکوکار مرحوم حاج محمد محسن مظاهری
 

تاریخ اهداء: 1394/05/09

مراسم اهداء لوح تقدیر: 

تاریخ تولد: 1336، اصفهان
فعالیت های شاخص: تاسیس شرکت اطلس چاپ، ساخت اولین دستگاه چاپ روتاری ایران، تاسیس واحد تولیدی صدف کویر، ایجاد و توسعه دانشگاه دارالقران، بیمارستان MS،عضو هیئت مدیره انجمن MS، خیریه صاحب الزمان(ویژه ارزاق و داروی بیماران مستمند)، توسعه و افزایش سبد جهیزیه، رئیس هیات مدیره و سهام دار عمده کارخانجات نساجی بروجرد و ...