مرحوم حاج مهدی ساوج و حاجیه خانم خویی

لوح تقدیر اهدایی به
خانواده مرحوم خیر حاج مهدی ساوج و حاجیه خانم خویی
 
تاجر و کسبه نامی
 
به پاس اهتمام ویژه در خصوص احداث بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی المهدی در جوار بیمارستان نور علی اصغر علیه السلام
 

تاریخ اهداء: 1389/05/05

مراسم اهداء لوح تقدیر: در حضور مسئولین عالی رتبه دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان و جمع خیرین و نیکوکاران عرصه سلامت استان اصفهان