گزارشی از فعالیتهای موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع) در شبکه جهانی سحر 2

در تاریخ 91/12/20 روز یکشنبه، در برنامه هفتگی Horizone Magazine - شبکه جهانی سحر، گزارش مبسوطی از فعالیتهای موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت «علیهم السلام» به مخاطبین ارائه شد.
با توجه به محوریت موضوعی وقف در این برنامه، این موسسه به عنوان یکی از مفاخر فرهنگی در بحث وقف و توسعه تمدن اسلامی و نشر فرهنگ گهربار شیعه اثنی عشری معرفی شد.
در این گزارش به معرفی کتابخانه دیجیتال و فعالیت های انجام گرفته از جمله ارائه و تسهیل دسترسی به منابع اسلامی- شیعه در قالب (کتب، مقالات، نسخه خطی و صوتی- تصویری) به زبانهای مختلف و همچنین موضوعات منابع موجود در کتابخانه و دسترسی به آنها  اشاره شد.
همچنین در رابطه با پایگاه های اطلاعاتی فعال در موسسه به معرفی فعالیتها و موضوعات کار شده در این سایتها،  و نقش آن در تقویت بنیه اعتقادی جوانان و استقبال کم نظیرکاربران از این سایتها پرداخته شد. در این راستا اشاره شد که محتوای این سایتها، توانسته است نقش خوبی را در حوزه فرهنگ دینی جامعه ایفا نماید.

مصاحبه شونده: خانم الهام لنجانی