آئین تجلیل از خیرین سلامت استان چهارمحال و بختیاری 1395/3/13