بازدید آقایان دکتر احمد مینایی، دکتر عباس صدرعاملی، حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید احمد سجادی و حاج سید علی رضازاده از موسسه اهل البیت

بازدید آقایان دکتر احمد مینایی معاون فنی و برنامه نویسی مرکز کامپیوتری علوم اسلامی، دکتر عباس صدرعاملی محقق و پژوهشگر علوم اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید احمد سجادی مدیرعامل مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان و حاج سید علی رضازاده از موسسه اهل البیت