دیدار اعضای مجمع خیّرین سلامت استان اصفهان با امام‌جمعة اصفهان