دیدار جناب آقای لطفعلی چاوشی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1391/07/30

دیدار جناب آقای لطفعلی چاوشی؛ مدیرعامل شرکت پالایشگاه نفت اصفهان با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت علیهم السلام؛ 1391/07/30
دیدار جناب آقای لطفعلی چاوشی؛ مدیرعامل شرکت پالایشگاه نفت اصفهان با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت علیهم السلام؛ 1391/07/30
دیدار مدیرعامل شرکت پالایشگاه نفت اصفهان با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت علیهم السلام؛ 1391/07/30