دیدار حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد تقی رهبر با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1385/02/28