دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ حسین انصاریان با معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1386/05/25

دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ حسین انصاریان دانشمند و محقق عالی مقام و مفسر قرآن کریم ازمرکز داده کوثر
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ حسین انصاریان دانشمند و محقق عالی مقام و مفسر قرآن کریم
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ حسین انصاریان دانشمند و محقق عالی مقام و مفسر قرآن کریم با معاونین مؤسسه اهل البیت
حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ حسین انصاریان دانشمند و محقق عالی مقام و مفسر قرآن کریم
حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ حسین انصاریان دانشمند و محقق عالی مقام و مفسر قرآن کریم