دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جواد ادبی با مدیرعامل مؤسسه اهل البیت؛ 1390/08/05

تالار علامه عبدالحسین امینی؛ دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جواد ادبی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور با مدیرعامل مؤسسه اهل البیت
امضا کردن تمبر یادبود نیمه شعبان؛ دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جواد ادبی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور با مدیرعامل مؤسسه اهل البیت
امضا کردن تمبر یادبود نیمه شعبان؛ دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جواد ادبی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور با مدیرعامل مؤسسه اهل البیت
امضا کردن تمبر یادبود نیمه شعبان؛ دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جواد ادبی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور با مدیرعامل مؤسسه اهل البیت