دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید محمد حسینی قزوینی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/06/05

دیدار حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد حسینی قزوینی مدرس حوزه علمیه قم و مدیر وقت موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر(عج)با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/06/05
دیدار حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد حسینی قزوینی مدرس حوزه علمیه قم و مدیر وقت موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر(عج)با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/06/05
دیدار حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد حسینی قزوینی مدرس حوزه علمیه قم و مدیر وقت موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر(عج)با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/06/05