دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای سید محسن موسوی با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1392/05

دیدار حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای سید محسن موسوی؛ مسئول ستاد غدیر و ستاد شعبانیه استان قم با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1392/05
دیدار حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای سید محسن موسوی؛ مسئول ستاد غدیر و ستاد شعبانیه استان قم با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1392/05