دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای شیخ علی اکبر مهدی پور با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1388/10/01

دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای شیخ علی اکبر مهدی پور محقق و سخنران برجسته حوزه مهدویت با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای شیخ علی اکبر مهدی پور محقق و سخنران برجسته حوزه مهدویت با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
آشنایی حجت الاسلام و المسلمین آقای شیخ علی اکبر مهدی پور محقق و سخنران برجسته حوزه مهدویت با فعالیت های مؤسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای شیخ علی اکبر مهدی پور محقق و سخنران برجسته حوزه مهدویت با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت