دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد حسن اختری با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1387/08/22

دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد حسن اختری دبیرکل وقت مجمع جهانی اهل بیت(ع) با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1387/08/22
دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد حسن اختری دبیرکل وقت مجمع جهانی اهل بیت(ع) با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1387/08/22