دیدار حجت الاسلام و المسلمین آقای میرفاطمی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1388/12/20

حجت الاسلام و المسلمین آقای میرفاطمی؛ معاون اداری مالی جامعه المصطفی العالمیه؛ تالار علامه امینی؛ 1388/12/20
حجت الاسلام و المسلمین آقای میرفاطمی؛ معاون اداری مالی جامعه المصطفی العالمیه؛ تالار علامه امینی؛ مدیرعامل و معاونین مؤسسه؛ 1388/12/20
حجت الاسلام و المسلمین آقای میرفاطمی؛ معاون اداری مالی جامعه المصطفی العالمیه؛ تالار علامه امینی؛ مدیرعامل و معاونین مؤسسه؛ 1388/12/20