دیدار حجت الاسلام و المسلمین روحانی یمنی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1388/09/17

دیدار حجت الاسلام و المسلمین روحانی یمنی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1388/09/17
دیدار حجت الاسلام و المسلمین روحانی یمنی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1388/09/17