دیدار حجت الاسلام و المسلمین کشکولی با معاونین و بازدید از موسسه اهل البیت؛ 1385/02/11

دیدار حجت الاسلام و المسلمین کشکولی؛ مدیر وقت حوزه علمیه صاحب الزمان(ع) با معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین کشکولی؛ مدیر وقت حوزه علمیه صاحب الزمان(ع) با معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین کشکولی؛ مدیر وقت حوزه علمیه صاحب الزمان(ع) با معاونین موسسه اهل البیت