دیدار مدیرعامل مجمع خیّرین سلامت استان اصفهان از مرکز رادیوتراپی امام رضا(ع) مشهد