دیدار مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت با حجت الاسلام و المسلمین آقای سیدجواد شهرستانی

دیدار مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت با حجت الاسلام و المسلمین آقای سیدجواد شهرستانی