دیدار مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت با حجت الاسلام و المسلمین شیخ رسول جعفریان

دیدار مدیرعامل و معاونین مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت با حجت الاسلام و المسلمین شیخ رسول جعفریان