مراسم افتتاحیه بخش درمان مجتمع فاطمیه سلام الله علیها اصفهان