مراسم افتتاحیه خیریه جواد الائمه ویژه ساخت خوابگاه های دانشجویان متاهل دانشگاه صنعتی اصفهان