مراسم کلنگ زنی فاز دوم خوابگاه های خیریه حضرت جواد الائمه علیه السلام؛ 1396/06/25