نشست سالانه انجمن خیرین بهداشت و سلامت شهرستانهای استان اصفهان