هفدهمین جشنواره تجلیل از پیشکسوتان، نخبگان و چهره های شایسته صنعت، معدن و هنر استان اصفهان