همایش بزرگداشت مفاخر قرآنی؛ تجلیل از مرحوم استاد مهـدی شکوهنده و استاد حســین وفایی؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل البیت علیهم السلام 1390/8/5