کارگاه آموزشی آشنایی با متون و زیارات معصومین 1390/9/02 سالن اجتماعات مؤسسه اهل البیت (ع)