گردهمایی خیّرین سلامت، منزل جناب آقای سیّد‌ محمدباقر حجازی