اندیشه ای ماندگار در سایه سنت حسنه وقف

موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت(ع) با ارزيابي و نگرش ارج گذاري به همه تلاشهاي مجدانه اولياي دين، علما و فضلاي فرهيخته، و رويكردهاي فرهنگي _ ديني و عنايت به دلايل و نكات ذكرشده، تاسيس يافت. تا در عصر ارتباطات، معارف عاليه اسلام، كه توسط اهل البيت«عليهم السلام» و اولياي دين بيان گرديده است و بر اساس علم روز در سراسر گيتي انتشار يابد. بديهي است كه اين امر امكان پذير نخواهد بود مگر از طريق بهره گيري از فن آوري شگفت انگيز اطلاعات و ارتباطات روز دنيا. در اين صورت امكان دسترسي سريع و آسان به اطلاعات ديجيتالي به وجود مي آيد، موسسه تحقيقات و نشرمعارف اهل البيت «عليهم السّلام» اصفهان مرکزی است فرهنگی که فعّاليت هاي خود راهمراه با برنامه‌ريزي مدوّن، بکارگيري آخرين روشهاي علمي درمديريت، تحقيق و نشر و استفاده از کليه امکانات فنی و علمی بدون محدوديت جغرافيايي و صرفاً در چهارچوب اهداف دوازده گانه آغاز به فعاليت نموده است.

سنگ نوشته وقف بر دیواره شرقی سالن پیش فضای ورودی
ساختمان مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام

منبع: طریق ماندگاری (ویژه نامه معرفی مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت «علیهم السلام») تابستان 1386