انگیزه تأسیس مؤسسه اهل البیت علیهم السلام

ترويج معرفت و بندگی ذات حضرت باری‌تعالی، مهم‌ترين هدف رسالت انبيا بوده و گسترش اين ويژگی خداشناسی با ابزاری همچون بلاغت سخن، ظرافت رفتار و عمل و كتابت فصيح در عرصۀ علم و انديشه، ميسّر است.
از روزی كه حضرت ختمی‌مرتبت، محمد مصطفی(ص)، به پيامبری و رهبری انسان مبعوث شد، تبيين اين معارف الهی كه انباشته از نكات بليغ و فصيح است، آغاز شد و ایشان همواره در مسير تنوير و تلطيف ارواحِ خلق‌های نگران و دورساختن امواج متلاطمِ ناآگاهی‌ها كوشيدند. ایشان رسالت مقدس خود را آن‌طور كه خواستِ حضرت حق جلّ‌وعلا بود، به انجام رسانید و باقی را به اهل‌‌بيت(ع) وانهاد و آن‌ها نيز هريک وصیّ آن پيامبر‌(ص) شدند و تاكنون كه عصر آخرين حجت خداست، هرچه از معارف در دست ماست، بی‌شک همان يادگارهای آن عزيزان بزرگوار است. در ادامه نیز راویان احاديث از این معارف حراست کردند و آن‌ها را به نسل‌های بعد انتقال دادند.
غيبت امام‌زمان(عج) وظيفۀ سنگينی بر دوش وجدان‌های بيدار و دل‌ها و ضميرهای پاک علما و فقها گذاشته است. در این مسير، علما و محققان زاهد و خیّرین نيک‌انديش، در گوشه و كنار اين جهان هستی می‌كوشند با نشر و تبليغ معارف حضرت محمد(ص) و اهل‌بيت‌(ع)، تشنگان را سيراب کنند و موجب بيداری فطرت انسان‌ها در همۀ مرزهای تاريخی و جغرافيايی شوند. امیدواریم در اين رهگذر بشر از حصار قومی، نژادی، منطقه‌ای و تاريخی رهايی يابد و در فضايی آكنده از برابری و سعادت و كمال بال گشايد و به فطرت اصیلش بازگردد.
بر كسی پوشيده نيست كه اكنون عصر ارتباطات و علوم مربوط به آن است و از اهمّ اين علوم، امكانات وسيع و گستردۀ ارتباطاتِ بی‌واسطۀ الكترونيكی است؛ يعنی ارتباط آسان بين همۀ جهانيان با يكديگر صرف‌نظر از فاصله‌های فكری و ابعاد جغرافيايی. به‌يقين، برقراری اين‌گونه ارتباطات از آرزوهای ديرينۀ ساكنان دنيا، برای آشنايی با اقوام، اديان، انديشه‌ها، فرهنگ‌ها و مليت‌ها بوده است. تحقق اين آرزو از گذشته‌های دور در ذهن بشر وجود داشت، لیكن صدای پای استيلا و سلطۀ علوم جديد و فناوری‌های گوناگون آن در چند دهۀ اخير در عرصه‌های علوم سنّتی به گوش رسيده و جهان را در معرض افكار و آرا و انديشه‌های بديع و رشديافته‌ای قرار داده است.
بدیهی است در چنين فرصت‌های بی‌نظيری، توفيق دستيابی به منابع و مآخذ علمی و تحقيقاتی، از آنِ مكتبی خواهد بود كه بتواند هرچه بیشتر موجبات سازگاری بشر با فطرتش را - كه در معرض افكار و انديشه‌های نکته‌سنج حقيقت‌بين است - فراهم آورد.
مؤسسۀ تحقیقات و نشر معارف اهل‌البیت(ع)، با نگرش ارج‌گذاری بر همۀ تلاش‌های عالمان و دانشمندان، می‌کوشد از فناوری روز نهایت بهره را ببرد و منابع لازم را برای تحقیق در اختیار پژوهشگران قرار دهد و برای تجمیع کوشش‌های پراکنده اقدام و موضوعات تحقیقی صاحبان اندیشه را به یکدیگر مرتبط کند. بدیهی است که محصول کوشش مجاهدان حق‌جو که با قلمشان، ناب‌ترین انديشه‌ها را از دريای نور و حق و حقيقت نیوشیده‌اند، می‌تواند تشنگان علم دین و آگاهی را سیراب کند. این مؤسسۀ می‌کوشد تمام منابع مورد نياز را به‌صورت ديجيتالی گردآوری و در اختيار عموم قرار دهد؛ ‌طوری‌که همة انسان‌های کرة زمین به آن‌ها دسترسی داشته باشند و از خدمات جست‌وجوی سريع، دسته‌بندی مطالب و نیز ارتباط با مؤلّفان و صاحب‌نظران از اندیشه‌های زلال و ناب آنان بهره‌مند شوند.
 

منبع: کتاب شرح کامروایی