شرح نشان (آرم) مؤسسه اهل البیت علیهم السلام

نشان مؤسسه در نمای کلی، قرآنی است گشوده در قاب چهارده معلّم و تبیین‌کنندة آن (علیهم‌‌السلام) که نمادی است از ثقلین. توحید، سرلوحة دعوت و رسالت و ولایت، معرّف مسیر قرب الهی است. این‌همه، بیانی است نمادین از تحقیقات و نشر معارف اهل‌البیت علیهم السلام (نام و عنوان مؤسسه) که با نگاه موشکافانه و هنرمندانة آیت‌‌اللّه زادة گرامی، حضرت حجت‌الاسلا‌م‌والمسلمین جناب آقای حاج سیّد مهدی فقیه‌امامی طراحی گردیده و سپس به ثبت رسیده است.