ضرورت تأسیس مؤسسه اهل البیت علیهم السلام

با عنايت به اهداف عاليه و رسالت انبيا ــ كه ترويج معرفت و بندگی ذات حضرت باری‌تعالی بوده است ــ تبيين معارف الهي با سخن، رفتار و نوشتار و هدايت خلق در مسیر خالق، مشروعيت می‌يابد و اكنون كه زمان امامت آخرين حجت خداست، آنچه از معارف نبوی در دست ماست، نتيجۀ تلاش اوليای الهی است كه همواره سعی شده از آن‌ها حراست و مراقبت شود.
مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل‌البيت(ع)، ضمن ارج‌نهادن به تلاش‌های دانشمندان و پژوهشگران می‌کوشد برای اعتلای علوم آسمانی از آخرین فناوری‌های روز نهايت بهره را بجويد. امیدواریم که در سایۀ عنایات خداوند متعال و ائمۀ معصومین(ع)، این مؤسسه به هدف خود که همان ترویج معارف آسمانی و گهربار اهل‌بیت(ع) است، دست یابد.
همسو بودن این اهداف با اهداف فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تقلیل بار مالی و اجرای مراکز فرهنگی، دانشگاه ها و حوزه های علمیه، لزوم انجام موارد فوق الذکر را بیشتر مشخص می نمایداز جمله مي توان به:

1- اهداف تأسیس

 • ایجاد بانک جامع اطلاعات اسلامی.
 • نشر معارف اهل‌البیت(ع).
 • به‌کارگیری آخرین روش‌های علمی در تحقیق و نشر.
 • شکل‌دهی به جریان پژوهش در حوزۀ فعالیت‌های اسلامی.
 • نشر الکترونیکی معارف اهل‌البیت(ع) از طریق پایگاه داده.
 • ایجاد مرکز دادۀ  اسلامی (.I.D.C) برای بهره‌برداری همة مؤسسات همسو.
 • جلوگیری از تبادل یک‌سویۀ اطلاعات.

2- اهمیت و ضرورت اولویت

جمع‌نشدن اطلاعات مکتوب در جهان اسلام، موجب چالش‌های فراوانی در روند تحقیق شده است؛ ازجمله:
 • انجام فعالیت‌های تکراری.
 • انجام فعالیت‌های ناقص.
 • دستیابی مشکل و گاه محال به آنچه محققان نیاز دارند.
 • هزینه‌بربودن تحقیق برای استفاده از منابع از لحاظ دسترسی و مکان.
 • نبود امکان تقابل نُسخ، به‌‌منظور رفع نواقص.
 • نبود امکان دستیابی به نُسخ خطی، چاپ سنگی، نایاب و کم‌تیراژ.
 • ناآگاهی از آنچه در یک موضوع انتشار یافته است.
 • ناآگاهی از آنچه در جریان فکری جهان دربارۀ اسلام و تشیّع وجود دارد.
 • بی‌اطلاعی پژوهشگر از نیازهای فکری و فرهنگی بشر که به بروز فاصله میان تولید اطلاعات و مصرف منجر می‌شود.
 • نبود ارتباطات فکری و فرهنگی پژوهشگران و مراکز علمی و دسترسی‌نداشتن به فرآیندهای تحقیقی برتر.
 • اطمینان‌نداشتن محقق به دستیابیِ آنچه در معارف اهل‌البیت(ع) به‌صورت مکتوب وجود دارد.

3- ویژگی‌‌‌ها و مزایای پژوهشی مؤسسه

با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات یادشده، وجود مرکزی که بتواند دستیابی سریع و آسان محققان به منابع معتبر و به‌روز را سامان دهد، بسیار ضروری و لازم است. در زیر به تعدادی از امتیازات مؤسسۀ اهل‌البیت(ع) اشاره می‌کنیم:
 • استفادة آسان، سریع و بدون محدودیت زمانی و مکانی برای نیازمندان به معارف اهل‌البیت(ع) در سراسر جهان.
 • جلوگیری از اتلاف زمان و انرژی.
 • استفادة بهینه از قدرت فکر پژوهشگر و گسترش کمّی و کیفی فعالیت‌های محقق.
 • پاسخ‌گوییِ به‌هنگام به نیازهای ذهنی بشر در ارتباط با معارف اهل‌البیت(ع).
 • ایجاد بانک‌های اطلاعاتی، صوتی و تصویری از محصول اندیشه‌ها.
 • جلوگیری از نابودی گنجینه‌های ارزشمند علمی و اندیشه‌ای.
 • قابلیت ارتباط کاربران در سراسر جهان.
 • افزایش بهره‌وری بهتر از اطلاعات موجود با ایجاد سیستم نرم‌افزاری کارآمد.
 • دستیابیِ اطلاعات با جست‌وجوی هوشمند و سریع (واژه‌موضوع).
 • امکان ایجاد کتابخانۀ شخصی در سایت برای کاربر.
 • امکان تولید اطلاعات برای کاربر.
 • امکان ارتباط هدفدار کاربران با انگیزه‌های مشترک.
 • اطلاع‌یافتن کاربر از فعالیت‌های فرهنگی مرتبط.
 • ایجاد اطمینان در جست‌وجوکننده به آنچه در دسترس اوست (کامل و بی‌عیب).
 • ایجاد دانشگاه مجازی و تشکیل کلاس‌های کوتاه‌مدت با اهداف خاص.
 • امکان بهره‌برداری هرچه بیشترِ امکانات بالقوۀ فکری در حوزۀ اندیشه.
 • امکان تبادل اندیشه میان کاربران هم‌افق (انگیزه‌سطح).
 • تقلیل هزینه‌های حاکم بر تدریس فیزیکی.
 • رفع نیاز مراکز فرهنگی، دانشگاهی و حوزه‌های علمیه برای ایجاد کتابخانۀ دیجیتالی و دانشگاه مجازی و درنتیجه تقلیل چشمگیر هزینه‌ها.
 • امکان نگهداری اطلاعات مراکز اسلامی به‌نام همان مراکز.
 • امکان دستیابی همۀ مراکز علمی به تمام منابع، بدون محدودیت.
 • بهره‌برداری همۀ مراکز از امکانات ایجادشده برای ایجاد دانشگاه مجازی به‌نام همان مراکز.
 • بهره‌وری بهینه از امکانات مراکز علمی برای وصول به اهداف والاتر.
 • ایستادگی در برابر جریان‌های منحرف فکری که پایه‌های فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را با تمام توان هدف قرار داده‌اند.
 • شناسایی دشمنان و شیوه‌های آنان.
 • هدف قراردادن مواضع دشمنان.
 • ایجاد مقاومت در سنگرهای فکری و فرهنگی اسلامی از طریق گسترش معارف اهل‌البیت(ع).
 • بازپس‌گیری موقعیت‌های اشغال‌شده با رخنۀ فرهنگی.
 • تجهیز نیروی خودی به بالاترین امکاناتی که برای این مبارزه در اختیار بشر قرار گرفته است؛ یعنی معارف اهل‌البیت(ع).
 • ذخيره‌سازی و معرفی منابع تحقيق به پژوهشگران.
 • جمع‌آوری نتایج پراكنده در موضوعات تحقيقی صاحبان انديشه و مرتبط‌کردن آنان با يكديگر.
 • ياری‌رساندن به ژرف‌انديشان علاقه‌مند به آشنايی با معارف اهل‌البيت(ع) و موضوعات موردنياز جامعه.
 • انتقال دستاوردهای علمی به جویندگان.
مؤسسۀ تحقیقات و نشر معارف اهل‌البیت(ع) با به‌کارگیری روش‌های مختلف، اعم از کلاس‌های آموزشی، نشر کتاب‌های مرتبط، برگزاری جلسات سخنرانی، ایجاد سیستم تحت وب و ارائۀ خدمات الکترونیکی، سعی دارد زمینه‌ای فراهم آورد که علاقه‌مندان به اسلام با ورود به سیستم مؤسسۀ تحقیقات و نشر معارف اهل‌البیت(ع) بتوانند اطلاعات گسترده‌ای دربارة اصول اعتقادی و مبانی اسلام به‌دست بیاورند و با جنبه‌های نظری و عملی باورها و دستورات الهی آشنا شوند و درصورت نیاز، پرسش‌هایشان را با علما و دانشمندان اسلامی مطرح و با آنان مباحثه کنند.
با وجود چنین سیستمی، هر پژوهشگر بدون محدودیت جغرافیایی و زمانی می‌تواند با آرامش و به‌دور از دغدغه‌های فکری و فشارهای خانوادگی و اجتماعی به تحقیق و پژوهش دربارۀ اسلام بپردازد و در پناه تعالیم اسلامی و معارف اهل‌البیت(ع) به تکامل برسد.

3- تاثیرگذاری بر فعالیت های مراکز همسو

 • ترسیم اهداف صحیح فرهنگی با روحیۀ همکاری متقابل.
 • بهره‌گیری از تجارب و امکانات همدیگر برای طی صحیح و سریع مسیر.
 • معرفی مراکز فرهنگی فعال و موفق به کاربران برای گسترش فعالیت‌های آنان.
 • تخصصی‌شدن کانون‌های پژوهشی به‌‌منظور افزایش بهره‌وری.
 • افزایش انگیزه و بینش در مراکز فرهنگی با ردیابی تأثیر هر حرکت در کاربران.

4- اقدامات انجام گرفته

احداث ساختمانی با زیر بنای 2500 متر مربع با بکارگیری انواع هنرهای اسلامی و امکانات مدرن.
شامل:
 • سالن کتابخانه
 • سالن اجتماعات
 • سالن جلسات
 • سالن پژوهش
 • وقف محل احداث شده طی وقف نامه شماره 48454 مورخه 1384/12/28 در دفتر ثبت 78 در حوزه ثبتی اصفهان.
 • ثبت مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت «علیهم السلام» اصفهان تحت شماره 1833 مورخه 1385/1/14
 • ایجاد اتاق سرویس دهنده (Server) با امکانات کامل علمی روز دنیا.
 • اتصال به شبکه جهانی از طریق فیبر نوری
 • اخذ مجوز مرکز داده (I.D.C) از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
 • تهیه نرم افزار کتابخانه دیجیتالی
 • وارد کردن اطلاعات به نرم افزار و بارگذاری آن.
 • تدوین آیین نامه بهره برداری از سالن اجتماعات.
 • تشکیل شورای علمی پژوهشی به منزله سازماندهی و جهت دهی فعالیت های فکری، فرهنگی مؤسسه و تدوین آیین نامه های مربوطه.
 • تجهیز مؤسسه به خط فیبر نوری با 12 رشته.

5- برنامه های در دست اجراء

 • تجهیز سالن کتابخانه به سیستم های مورد نیاز اعم از رایانه، اسکنر، پرینتر و سیستم های کنترل امنیتی.
 • راه اندازی اتاق سرویس دهنده (SERVER) تجهیزات مورد نیاز اعم از سرورها، رک ها، تجهیزات ایمنی و ...
 • راه اندازی مرکز داده (I.D.C) با بکارگیری نرم افزار های لازم و تجهیزات مورد نیاز
 • نصب سیستم های امنیتی، حفاظتی در همه فضاهای ساختمان.

6- مدت اجراء

بجز مراکز داده (I.D.C) که حدود 8 ماه راه ادازی آن به طول خواهد انجامید مابقی قسمت ها با توجه به اقدام ساختمان و استفاده از امکانات متفاوت در ضرورت تامین اعتبار لازم در مدت حداکثر 60 روز به بهره برداری کامل خواهد رسید.

7- امکانات، تجهیزات، نیروی انسان، اعتبار لازم

1- راه اندازی (ارقام با احتساب حداقل ها)
 
موضوع مورد نیاز- میلیون ریال
سالن کتابخانه 1400
اتاق سرویس دهنده (SERVER) 10000
مرکز داده (I.D.C) 20000
سیستم های امنیتی، حفاظتی 2000
منابع 10000
جمع - میلیون ریال 43400

 

2- هزینه های جاری (بر مبنای زمستان 85- سالیانه)

موضوع

مورد نیاز- میلیون ریال

مخابرات 1920
نیروی انسانی 3224
خدمات و نگهداری 720
منابع 2160
متفرقه 802
جمع - میلیون ریال 8826

 

منبع:

1. کتاب شرح کامروایی

2. مجله طریق ماندگاری (ویژه نامه معرفی مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت «علیهم السلام») تابستان 1386