منشور اهداف مؤسسه اهل البیت علیهم السلام

محتوای هر دست‌نوشته، تحقیق یا مقاله با هدف پاسخ به پرسش و رفع نیازی فکری تحریر می‌شود. انسان امروزی معمولاً برای دستیابی به پاسخِ پرسش‌هایش، نخست به کتابخانه‌ها و کتابفروشی‌های بزرگ مراجعه می‌کند. با این‌حال، پرسش از یک عالم یا دانشمند، رجحان بیشتری دارد؛ زیرا در کوتاه‌ترین زمان، بهترین پاسخ با توجه به نیاز و میزان درک مخاطب ارائه می‌شود.
ارتباط با مراکز و پایگاه‌های اسلامی، از راه‌های مطمئنی است که دسترسی به کتابخانه‌ها و دانشمندان را امکان‌پذیر و آسان‌تر می‌کند؛ اما سؤال این است که برقراری چنین ارتباطاتی برای چند درصد از انسان‌ها امکان‌پذیر است و روزانه چند درصد از پرسش‌ها به‌دلیل نبود امکانات و ارتباطات بی‌پاسخ می‌ماند.
 
 
شايد بتوان گفت که تمام اهداف و خدمات مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل‌‌البيت(ع)، در منشور اهداف این مؤسسه بيان شده است. اين منشور از پنج رأس تشکيل شده است:
1. دانش: شامل کتب و منابع اسلامی؛ ازجمله تحقيقات، مقالات و تمام اطلاعات و منابع متنی، صوتی و تصويری اسلامی
2. دانش‌مند: شامل علما و دانشمندان اسلامی؛ ازجمله مؤلّفان، محققان، انديشمندان و متفکران اسلامی
3. دانش‌گاه:‌ شامل مراکز يا پايگاه‌های اسلامی؛ ازجمله مساجد، مدارس، حوزه‌ها و دانشگاه‌ها
4. دانش‌جو: شامل دارندۀ سوال و کسی‌که برای پرسش خود در پی پاسخ مناسبی است.
5. حق‌جو: شامل تشنگان حقيقت و علاقه‌مندان به اسلام و کسانی‌که يا با اسلام بيگانه‌اند يا درصدد مطالعه، پژوهش و بررسی اصول و تعاليم اسلامی هستند.
مشخص است که پرسش و پاسخ، تحقيق و مباحثه و نشر و ترويج علوم اسلامی، فقط در پناه ارتباط‌داشتنِ هرکدام از رئوس اين منشور با يکديگر انجام می‌گيرد. برای مثال، دانش‌جو فقط از طریق ارتباط با دانش، دانش‌مند يا دانش‌گاه می‌تواند به پاسخ پرسش‌هایش دست يابد و زمينه‌های رشد و تکامل را در خود تقويت کند.
مباحثه و تبادل‌نظر بين علما و دانشمندان اسلامی، موجب ارتقای سطح تفکر و انديشه و انجام‌دادن تحقيقات گروهی و نيز افزايش توليدات علمی بر اساس نيازهای فکری و دينی جامعة بشری خواهد بود.
ارتباط تمام رئوس با کتاب، به‌‌عنوان منبع دانش نيز امری بديهی است. معنا‌کردن قرآن با قرآن يا تفسير قرآن با علوم و معارف اهل‌‌البيت(ع)، مثال مناسبی است که رابطۀ دانش با دانش را بيان می‌کند. مشخص است که هرچه اين ارتباطات از لحاظ معيارهای کمّی و کيفی افزايش يابد، به همان نسبت نيز جوامع اسلامی از لحاظ علمی، دينی و فرهنگی رشد و توسعه خواهند يافت.
هدف مؤسسۀ تحقيقات و نشر معارف اهل‌‌البيت(ع) این است که با بهره‌گيری از آخرين تکنولوژی‌های بشری، ابزارهايی فراهم کند تا تمام رئوس پنج‌گانۀ اين منشور در هر نقطة جهان، به‌سادگی و سهولت، با آرامش، امنيت، گستردگی و کيفيت با يکديگر ارتباط برقرار کنند و آن‌گونه که شايسته و مورد رضايت ولی‌الله‌الاعظم، حضرت حجت ‌ابن‌ الحسن(عج) است، به رشد و اعتلای خود ادامه دهند.
با راه‌اندازی اين سامانه، همۀ پرسش‌ها امکان طرح دارد و افراد از پرسيدن سؤالاتشان صرف‌نظر نمی‌کنند. از آن‌سو، با حضور علما و دانشمندان مختلف در اين سامانه، در کوتاه‌ترين زمان، پاسخ‌های متعدد و کاملی ارائه و زمينة انجام تحقيقات جديد فراهم می‌شود. علما و دانشمندان با امکان دسترسی به خيل عظيمی از کتب و منابع ديجيتالی و نيز در پناه دسترسی به ديگر علما و دانشمندان و ارتباط با مراکز و پايگاه‌های اسلامی، به‌‌خوبی می‌توانند تحقيقات گروهی و برنامه‌ريزی‌شده را به تکامل برسانند و با دانشمندان اديان ديگر به مباحثه بپردازند و حق‌جويان و انسان‌های تشنة حقيقت را به دريای علوم اسلامی و معارف اهل‌البيت(ع) راهنمایی کنند.

منبع: کتاب شرح کامروایی