افتتاح ساختمان مجتمع درمانی، خدماتی و فرهنگی حضرت قمربنی‌‌هاشم(ع) نجف‌آباد

مجتمع درمانی، خدماتی و فرهنگی حضرت قمر بنی هاشم(ع) نجف آبادسنگ بنای انجمن خیریة حضرت قمربنی‌هاشم(ع) را رادمردی‌‌ها و جوانمردی‌‌های انسان‌‌هایی باایمان به‌وجود آورد؛ خیراندیشانی که همه با صدق دل و خلوص ایمان و استعانت از نام بزرگ اسوة جوانمردی و شهامت و شهادت، حضرت ابوالفضل‌‌العباس(ع) کوشیدند به یاری محرومان و انسان‌‌هایی بشتابند که از همه‌‌کس و همه‌چیز جز رب خالق بریده بودند و چه خوش این کاخ رفیع و بلند انسان‌دوستانه را بنیاد نهادند؛ بنایی که با استواری ایمان بنا شده و خداوند بزرگ حافظ آن بانیان خیر است.
انجمن خیریة حضرت قمربنی‌‌هاشم(ع) در سال 1376شمسی با حضور 26نفر از افراد خیّر و متعهد شهر که عضو هیئت‌امنا هستند، افتتاح گردیده و در 6خرداد 1378 تحت شمارة ثبت 52 در ادارة ثبت اسناد شهرستان نجف‌‌آباد به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است که فعالیت هیئت‌امناء به‌صورت افتخاری است.
بخش کلینیک درمانی این خیریه نیز در 5دی 1395 افتتاح گردید. در این مراسم، از خدمات مدیرعامل انجمن، جناب آقای حاج علی سلیمان‌نژاد با ارائة لوح تقدیر و تندیس میناکاری از طرف مدیرعامل مجمع خیّرین سلامت استان اصفهان تقدیر به عمل آمد.

اهداف انجمن

  1. فراهم‌نمودن تسهیلات لازم برای بیماران مبتلا به بیماری‌‌های صعب‌‌العلاج (کلیوی، سرطانی، قلبی، هموفیلی، تالاسمی، M.S که در حال حاضر اولویت با بیماران کلیوی است) و درصورت امکان برای بیماران نیازمند و تدارک و راهنمایی امور درمانی و بهداشتی.
  2. کمک مالی به بیماران صعب‌‌العلاج نیازمند و خانوادة مستمند آن‌ها.
  3. ایجاد مجتمع‌‌های درمانی، بهداشتی، بیمارستانی و توانبخشی.
  4. نشر بولتن، کتب پزشکی در همة زمینه‌ها و تهیة اسلاید و فیلم و آگهی‌‌های ارشاد عمومی برای ارتقای اطلاعات بیماران و مردم در حفظ از بیماری و پیشگیری.
  5. ایجاد مؤسسات کاری و کارگاهی به‌منظور تأمین نیازهای مالی انجمن و تحت پوشش قراردادن بیماران مبتلا به بیماری‌‌های صعب‌العلاج نیازمند و خانوادة مستمند آنان