بهره برداری از ساختمان خدمات درمانی بیماران تالاسمی

انجمن خيرية حمایت از بیماران تالاسمی اصفهان در سال1372‌شمسی با شماره ثبت 651 تأسیس و درسال 1392‌شمسی با ورود خیّرین و هیئت‌مدیره‌‌ای جدید، مسیر تازه‌ای را آغاز کرد. اين خيريه، سازماني غيرانتفاعي، غيرسياسي و غيردولتي محسوب مي‌‌شود كه صرفاً با اتكا به جلب مشاركت‌‌هاي مردمي و خیّرین و توانمندي مديران، كاركنان و داوطلبان، اداره مي‌‌شود. این انجمن در دورة جدید فعالیتی خود و با گذشت بيش از چهار سال فعاليت مستمر و حمايت از 1203نفر از افراد مبتلا به انواع بیماری‌‌های تالاسمی، از جايگاهی درخورتوجه در ميان سازمان‌‌هاي غيردولتي ارائه‌‌دهندة خدمات درماني در کل کشور برخوردار است. انجمن نه تنها به ارائة خدمات مورد نياز افراد تحت پوشش خود مي‌‌پردازد، بلكه انديشة والاي كمك به هم‌نوع را فارغ از هرگونه گرايش نژادي به‌عنوان يكي از اساسي‌‌ترين توصيه‌‌هاي دين مبين اسلام ترويج مي‌‌كند. شفافيت و اعتمادزايي به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایة اجتماعی، حفظ ارزش كرامت انساني افراد تحت پوشش و... ازجمله اساسي‌‌ترين اصول فعاليت اين انجمن خيريه محسوب مي‌‌شود و اعتماد و حمايت بیش از 500نفر از حاميان خیّر و خیریه‌‌ها را از برنامه‌‌ها و خدمات خویش فراهم آورده و بزرگ‌ترين سرماية انجمن محسوب مي‌شود.
خیّرین انجمن خیریة حمایت از بیماران تالاسمی اصفهان زمانی پا به عرصة فعالیت گذاشتند (سال ۱۳۹۲) که افراد تالاسمی به‌دلیل شرایط خاص، شدیداً به حمایت و پشتیبانی نیاز داشتند و زمینه برای سوءاستفادة برخی افراد فرصت‌‌طلب از این بیماران تحت عناوین مختلف فراهم آمده بود و هر روز اخباری جدید از این‌گونه سوءاستفاده‌ها منتشر می‌‌شد. دراین‌میان، جمعی از خیّرین و نیک‌اندیشان اصفهانی با تکیه بر فرهنگ ایثارگری و احسان که برخاسته از فرهنگ مولایمان حضرت علی(ع) بود، بنیان یک هیئت‌مدیرة متشکل از خیّرین را پی ریختند و این دغدغة بزرگ را مرتفع ساختند.
فعالیت خیّرین و هیئت‌مدیرة جدید در سال 1392 در دفتر انجمن که اتاقی به ابعاد دو در سه متر در ورودی پشت‌بام درمانگاه امام رضا(ع) در بیمارستان حضرت سیّدالشهداء(ع)(امید) آغاز شد. با توجه به کمبود فضای فیزیکی برای تزریق خون افراد تالاسمی، انجمن برآن شد با ایجاد فضای مناسب، این مشکل را برطرف و محیطی مناسب را برای تزریق خون تالاسمی‌‌ها و همچنین دفتر انجمن فراهم سازد. این هدف با همّت خیّرین و اعضای محترم هیئت‌مدیره در مرداد 1395 طی قراردادی با بیمارستان حضرت سیّدالشهداء(ع)، پی گرفته شد. کلیة هزینه‌‌های احداث کلینیک تخصصی بیماران تالاسمی و هموفیلی با تجهیزات روز بیمارستانی و درمانی از طرف انجمن خیریه حمایت از بیماران تالاسمی تأمین گردید. سرانجام در دوم دی 1395 و در آستانة ولادت سراسرنور حضرت ختمی‌مرتبت(ص)، این رؤیا برای افراد تالاسمی به حقیقت پیوست و پروژه با بهترین طراحی ساختمان‌‌های بیمارستانی به بهره‌‌برداری رسید. به‌گفتة مسئولین مربوطه، این ساختمان در بین بیمارستان‌‌های دولتی کشور در بخش تزریق خون، بی‌‌نظیر است.
کلینیک تخصصی ویژة بیماران تالاسمی از بدو تأسیس و بهره‌‌برداری در دوم دی 1395، به ارائة خدمات درمانی به بیماران پرداخته و اینک با مدیرعاملی جناب آقای مجتبی حقایق، مدیریت و اداره می‌‌گردد.
کلینیک یادشده با مساحت حدود 400مترمربع، سه‌ماهه با کمک ده میلیارد ریالی خیّران انجمن ساخته شده است. بخش جدید هموفیلی و تالاسمی این بیمارستان مجهز به 28تخت روزانه است که حدود 50کودک بیمار تالاسمی را پوشش می‌‌دهد. سه پزشک عمومی و متخصص و هشت پرستار، روزانه به کودکان بیمار تالاسمی خدمت‌‌رسانی می‌‌کنند.
انجمن خیریة تالاسمی اصفهان با حدود 55عضو خیّر، هزینة درمانی 1600بیمار تالاسمی را تأمین می‌‌کند.